آدرس مرکز :


استان قزوین-آبیک- شهرک قدس-انتهای بلوار امام رضا-خ شهید بابایی - مرکز دومنظوره شهید باهنر


تلفن مرکز :


واحد پذیرش مرکز :  32898321-028

واحد آموزش مرکز :  32898322-028

واحد آزمون مرکز   :  32828874-028